I samarbete med Skolporten ger Ifous sina medlemmar, verksamma i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, möjligheten att sprida sina goda erfarenheter och vara med och utveckla skolan.

Skolporten och Ifous lanserar nu i samverkan den nya artikelserien Leda & Lära där verksamma i förskola och skola har möjlighet att publicera sina dokumenterade erfarenheter. Artikelserien är en kanal för att sprida kunskap om det utvecklingsarbete som ständigt äger rum i våra skolor och förskolor. Förhoppningen är att Leda & Lära ska bidra till ett systematiskt och fördjupat kunskapsutbyte och därmed göra lärares och skolledares erfarenheter mer beprövade.

Tidigare har utvecklingsartiklarna publicerats i tvår serier, Leda & Styra samt Undervisning & Lärande. Dessa slås samman under våren 2017 och byter namn till Leda & Lära. Artikelserien får också en ny grafisk form, nya skrivregler och författaranvisningar samt en ny granskningsprocess.

 

Vilka publiceringsvillkor gäller för serien? 

 • Din artikel ska följa angivna författaranvisningar och skrivregler, du hittar dem här.
 • Du måste skicka in ett copyrightbemyndigande, se sista sidan i författaranvisningarna.
 • Artikelserien tillämpar Harvardsystemet för referenser, se gärna guide från högskolan i Borås.
 • Alla artiklar granskas av en forskare som bedömer om artikeln kan publiceras enligt Skolportens granskningsinstruktioner. Sedvanliga jävsregler gäller. För tydlighet och transparens publiceras även granskningsinstruktionen.
 • Publiceringsavgift om 9 900 kr ex moms, 4 900 kr ex moms för författare vars huvudmän är medlemmar i Ifous. I denna ingår: granskning av forskare och kort feedback från densamma, redaktionell intervju, grafisk formgivning av artikeln, korrläsning, publicering på www.skolporten.se samt publicering i Ifous Matchmail (nyhetsbrev med forskning- och utvecklingsbevakning som går ut varje vecka till samtliga medlemmar).
 • Påbörjade artiklar enligt den äldre metodboken och skrivreglerna får slutföras enligt dessa. Behöver du tillgång till dessa dokument, kontakta redaktören nedan.

Ansvarig redaktör: Hedda Lovén, 073-708 41 44

 

Läs gärna mer här, Varför skriva i Leda & Lära.

 

 

Bidrag
Ifous och Skolporten ger även lärare möjlighet att berätta vad de kan och sprida sina goda erfarenheter genom att skicka in så kallade bidrag för publicering på Skolportens utvecklingssida.  För dessa kräver vi ingen granskning. Kanske har du drivit ett projekt som du tycker att fler borde få chansen att ta del av, eller vill berätta om en metod du jobbar med – men du inte vet inte hur du ska nå ut med? Då är du välkommen att skicka in ditt bidrag.

Detta ska du tänka på om du vill skicka in ett bidrag:

 • Lämna en sammanfattning på max en A4. Där finns bidragets titel, författare, syften samt en kortfattad beskrivning av innehåll och slutsatser.
 • Beskriv syften och avsikter. Vad syftar texten, filmen eller ljudfilen till som en källa till kunskap?
 • Ditt bidrag ska utmynna i en slutsats eller en diskussion som är kopplad till de erfarenheter som beskrivs.
 • Det ska gå att se hur bidragen har tagits fram, vilka metoder som använts samt vilka källor eller referenser som använts. Den som tar del av bidraget ska förstå processen bakom ditt arbete.
 • Det ska gå att följa ett sammanhang (en röd tråd) i relation till de syften som anges.
 • All text ska vara rättstavad och grammatiskt korrekt.

Du är välkommen att kontakta ansvarig redaktör eller redaktionen@skolporten.seom du har frågor eller vill veta mer kring våra utvecklingsartiklar eller bidrag.

 

Nyfiken på utvecklingsartiklar?
Lågstadieläraren Ulrika Hansén skrev en utvecklingsartikel om ordspråkens betydelse som fick mycket uppmärksamhet. Läs en intervju med henne här.

 

Artiklar i urval:

Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö: Beskrivning av en grundskolas satsning” av Lena Ekermo och Kirsten Sunnerud, Linköpings kommun.

Läranderonder Att undersöka, analysera och utveckla undervisning” av Monika Strandberg, Stockholms stad.

”Inkluderande lärmiljöer på Laröd skola: Systematiskt utvecklingsarbete av organisation och samverkan för ökad måluppfyllelse” av Katja Vinulv och Gull-Britt Holm, Helsingborgs stad.

”Vägar till en inkluderande skolmiljö: Elevsyn och förhållningssätt” av Ann Gustafsson och Elisabeth Nordin, Stockholms stad.

”Goda lärmiljöer: Vägar att möta elever för en inkluderande skola” av Tove Risberg, Tyresö kommun.

”Podcast i undervisningen skapar motiverade elever: Ett inkluderande arbetssätt där elever lär av varandra vid inspelandet av strukturerade samtal” av Markus Nyman och Kia Senneryd, Tyresö kommun.

”Förbättring genom inkludering: Att minska avståndet mellan oss” av Mathias Engvall, Tyresö kommun.

”“Normalläge”- En pedagogisk metod för att skapa tydliga regler och rutiner i samband med lektion” av Daniel Fredriksson, Borlänge kommun.

”Ett skolutvecklingsarbete: En aktionsforskningsinriktad fallstudie om skolans lärandemiljö utifrån bedömningsområdet ”trygghet och studiero”” av Åsa Bellskog, Liselotte Malmberg och Lena Källman.

Min egen produkt hemifrån. En undervisningsmetod för att öka elevers motivation att vilja lära sig kemi” av Camila Christensson, Lunds kommun.

Hungerspelen. Ett sätt att tillmötesgå elevernas intresse och samtidigt uppnå ett effektivt lärande” av Karin Chalias och Katarina Åkerman Gustafsson, Nacka kommun.

Öppen matematik. Om att öppna upp matematiken i undervisningen” av Stefan Lindström, Nacka kommun.

Mötesplatsen – Om en förskolemiljö där de yngsta barnen möts genom sitt utforskande” av Christel Eklöf, Sebastian Brukroken och Helén Fonovich, Nacka kommun.

Elevers strategier för att bedöma källors trovärdighet” av Eva-Lena Jonsson och Anneli Nilsson, Jönköpings kommun.

Digitalt rollspel i religion. En designteoretisk analys” av Veronica Wirström, Nacka kommun

Stödstrukturer för elevers deltagande i samtal om matematik” av Helena Svanängen, Jönköpings kommun

Du kan läsa mer samt se en förteckning av de senaste artiklarna och bidragen här.