Skolan digitaliseras i allt högre utsträckning – men hur kan vi använda data från digitala resurser för att förbättra utbildning och undervisning? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till lärare, rektorer och förvaltningsledare som tillsammans med forskare vill bepröva sin erfarenhet och bidra till att ny vetenskaplig kunskap skapas kring data-driven skolbättring på klassrums-, skol- och huvudmannanivå.

FoU-programmets inriktning

Digitala resurser används allt mer för att utforma, utvärdera och utveckla utbildning och undervisning. Resurserna kan vara allt från huvudmäns centrala plattformar, skolors digitala klassrum till enskilda appar i undervisningssituationen. Miljöerna blir allt mer digitaliserade vilket medför att stora mängder data generas. FoU-programmet kommer att inriktas på följande frågor:

  • På vilka sätt kan data bli en resurs i att utveckla undervisning och utbildningen?
  • Hur kan lärare, rektorer och förvaltningsledare bygga upp kompetens för datainsamling och dataanalys?
  • Vilken forskning om data-driven skolförbättring finns och hur kan den användas för att utveckla verksamheten?

 

Hur?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Programmet leds av en styrgrupp bestående av ledare från deltagande huvudmän. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklings­grupper bestående av lärare och skolledare. Forskningsprocessen är interaktiv och ger de medverkande stort utrymme för delaktighet. FoU-programmet finansieras av de medverkande huvud­männen, och beräknas starta HT 2020.

 

För vem?

Programmet vänder sig till lärare, skolledare och förvaltningsledare. En förutsättning för medverkan i programmet är att skolhuvud­mannen är medlem i Ifous. 

Här hittar du programbladet i pdf-format. 

 

Aktuellt

Tisdagen den 15 oktober i Stockholm hålls ett informationsmöte för skolhuvudmän med intresse av att delta i programmet. Anmälan sker till Anette Jahnke på anette.jahnke@ifous.se.
Ett mer detaljerat program kommer inom kort.

 

 

Läsa mer?

Handbok för medverkande i FoU-program

 

Vill du veta mer?

För mer information kontakta:

 

Anette Jahnke
Projekt-/processledare
anette.jahnke@ifous.se
Tfn: 0730 695 695

 

Karin Hermansson
FoUansvarig
karin.hermansson@ifous.se
Tfn: 076-033 48 10