Debatt: ”Huvudmännens ansvar att utveckla skolan”

Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg ger slutreplik i debatten hos Dagens Samhälle om Skolkommissionens förslag om regionala statliga myndigheter (9 maj 2017).

Slutrepliken i sin helhet.

 

Debatt: ”Initiativ nedifrån ger den bästa skolan”

I dag skriver Marie-Hélène Ahnborg, vd på Ifous, på Dagens Samhälle Debatt om Skolkommissionensslutbetänkande och förslaget om statens förstärkta roll i relationen till skolhuvudmän och skolor (4 maj 2017).

Läs artikeln i sin helhet här.

 

Debatt: Inspel till en nationell it-strategi för skolan

Onsdagen 1 mars lämnade Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg tillsammans med forskare och verksamhetsföreträdare ett inspel till en nationell IT-strategi för skolan i Dagens Samhälle. I inspelet lyftes vikten av en tydlig vision för Sveriges digitala framtid och betydelsen av att se digitala verktyg som medel för att möta de utmaningar som den svenska skolan står inför.

Artikeln i sin helhet hittar du här. 

 .

Debatt: Låt forskningen stimulera skolutvecklingen!

Ifous, tillsammans med sina fem partner Stockholms stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Helsingborgs stad och Kunskapsskolan, skriver på Dagens Samhälle Debatt om vikten av att satsa på modeller för skolutveckling på vetenskaplig grund i nästa forskningsproposition. Samverkan lyfts fram som en grundläggande förutsättning för utvecklingen.

För att åstadkomma en utbildning på vetenskaplig grund krävs att den forskningsbaserade kunskapen når ut, tas om hand och bearbetas av lärare och skolledare. Idén om samverkan är därför helt avgörande – mellan staten och skolhuvudmännen, mellan akademi och praktik.”

Artikeln i sin helhet hittar du här.

 

Debatt: Utnyttja forskningsinstituten för välfärdsutveckling!

Inom naturvetenskap och teknik är branschforskningsinstitut en vanlig modell för samverkan mellan forskning och praktik. Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, och Hans Winberg, generalsekreterare på Leading Health Care, debatterar i nättidningen Curie för att använda den modellen även inom välfärdens – till exempel skolans – område.

 

Artikeln i sin helhet läser du här.