Det är hög tid att sätta fokus på undervisning och lärande i fritidshemmet! Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till fritidspedagoger, rektorer och förvaltningsledare som tillsammans med forskare vill sätta fokus på fritidshemmets pedagogiska uppdrag för att bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap.

Vad ska programmet leda till?

Fritidshemmets viktiga, pedagogiska uppdrag förtydligades i den senaste läroplanen och ska bedrivas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men hur ser det ut i praktiken? Vilken forskning om fritidspedagogik och fritidshem finns och hur kan den användas för att utveckla verksamheten?

Hur?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Programmet leds av en styrgrupp bestående av ledare från deltagande huvudmän. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklingsgrupperna bestående av fritidspedagoger och skolledare. Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess. Start för huvudmännens deltagande planeras preliminärt till hösten 2019.

För vem?

Programmet vänder sig till fritidspedagoger, fritidsledare och skolledare. En förutsättning för deltagandet är att huvudmannen är medlem i Ifous. Det är de deltagande huvudmännen som tillsammans finansierar FoU-programmet.

 

Intresserad?

Den 29 november hålls ett informations- och planeringsmöte i Stockholm. Det riktar sig till förvaltningsledare hos intresserade skolhuvudmän. Läs mer och anmäl dig här!

Läsa mer?

Handbok för medverkande i FoU-program

Vill du veta mer?

För mer information kontakta:

 

Henrik Hamilton

Projekt-/processledare

henrik.hamilton@ifous.se

Tfn: 073-65 65 822

 

Karin Hermansson

FoU-ansvarig

karin.hermansson@ifous.se

Tfn: 076-033 48 10