Ifous tar den personliga integriteten på allvar. Vi tar ansvar för att de personuppgifter som Ifous behandlar endast används för avsedda ändamål och att de skyddas mot obehörig åtkomst och användning.

Ifous lagrar och behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra det vi åtagit oss enligt avtal med våra medlemmar, dvs. för att regelbundet kunna tillhandahålla forskningsnyheter och annan information som medlemmarna har betalat för.

De personuppgifter som Ifous hanterar är i första hand e-postadresser till de personer hos våra medlemmar som ska få tillgång till forskningsbevakning via s.k. Matchmail och Ifous nyhetsbrev. Dessutom hanterar vi postadresser till skolor och förvaltningar för utskick av forskningsmagasinet Skolporten. Vi överlämnar inte personuppgifter till tredje part utan samtycke.

Enligt personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att få information om de personuppgifter som Ifous behandlar och som handlar om dig. Om du vill ha sådan information skickar du ett undertecknat brev till oss:

Ifous AB
118 82  STOCKHOLM

Du har också rätt att be att vi rättar felaktiga eller inaktuella personuppgifter.

Emma Kreü är Ifous personuppgiftsombud. Till henne kan du vända dig om du vill veta mer om hur Ifous hanterar personuppgifter: emma.kreu@ifous.se