Ifous fokuserar är namnet på en analysfunktion som riktar sig till beslutsfattare inom skolsektorn. Syftet är att ge underlag för välgrundade beslut. Arbetet utförs på uppdrag av en eller flera skolhuvudmän som vill ha saklig och konkret information om kunskapsläget inom ett visst område. Det genomförs som en fördjupad omvärldsbevakning där all tillgänglig kunskap i form av statistik, forsknings- och granskningsresultat mm. inom området sammanställs i en kort rapport.

Kommande analys

Ifous fokuserar på laborationer

Laborerar elever i dagens skola i NO och teknik? Vilken betydelse har laborationer för elevers kunskapsutveckling i
dessa ämnen? Vilka möjligheter ger digitala verktyg? Vilka förutsättningar finns för lärare att genomföra laborationer i sin undervisning? Hur kan didaktiken kring laborationer utvecklas? Många frågor som nästa Ifous fokuserar hoppas kunna svara på. Vill du vara med och bidra för att den ska bli verklighet?

Läs mer och anmäl intresse här!

.

Pågående analys

Ifous fokuserar på att bygga skola

Hur bygger man utifrån lokala förutsättningar en skola som på bästa sätt främjar och bidrar till alla barn och elevers utveckling och lärande? En skola som dessutom är en god arbetsmiljö för skolans personal? Vad kan vi lära av de erfarenheter som redan är gjorda av huvudmän runt om i Sverige? Hur används skollokaler och byggnader som finns i dag? Vilka forskningsresultat finns inom t.ex. arkitektur, didaktik och pedagogik kring skolbyggnaden och lärmiljöns betydelse för lärandet? Utifrån såväl forskning som erfarenheter, vad bör en huvudman tänka på vid planering av nybyggnation eller renovering? Dessa frågor hoppas nästa Ifous fokuserar på att kunna svara på.

Läs mer här!

Avslutade analyser

Ifous fokuserar matematik

Kunskapsmätningarna TIMSS och PISA visar att den nedåtgående trenden är bruten när det gäller elevers kunskapsresultat i matematik. Samtidigt är det viktigt att fortsätta och fördjupa utvecklingen av undervisningens kvalitet. Tillsammans med sina fem partner Stockholms stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Helsingborgs stad och Kunskapsskolan har Ifous genomfört en matematikdidaktisk analys av uppgifter som svenska elever har svårt respektive lätt för när de börjar gymnasiet. Syftet är att genom analys av insamlade data få kunskap som kan bidra till en fortsatt utveckling av undervisningen i matematik.

Läs mer om Ifous fokuserar matematik här!

Ladda ned rapport 2017:1, ”Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasieskolan”.

 

Är du intresserad av att medverka i Ifous fokuserar?

Kontakta:
Anette Jahnke, projekt- och processledare
anette.jahnke@ifous.se
0730 695 695