Ifous Mötesplatser är samlingsnamnet för olika typer av seminarier, workshops och konferenser som genomförs för Ifous medlemmar.

Syftet är att att ge utrymme för lärande och kollegialt kunskaps- och erfarenhetsutbyte och att ge möjlighet till kontaktskapande och nätverksbyggande. Syftet är också att ge en vidare spridning av aktuell forsknings- och utvecklingsverksamhet inom skolsektorn och att synliggöra Ifous arbete även för de som inte deltagit i FoU-programmen.

Det som arrangeras inom ramen för Ifous Mötesplatser kan vara presentationer av resultat och tillämpningar, processutvecklingsarbete och dialoger med utgångspunkt i aktuell forskning och pågående FoU-arbete.

 

Nätverk och seminarium i Bedömning för lärande

Ifous samarbetar med ett nationellt nätverk för BFL- Bedömning för lärande och arrangerar ett årlig seminarium i samband med Skolforum i Stockholm.

Syftet med dessa seminarieträffar är att utbyta erfarenheter för ett utökat kollegialt lärande, diskutera med inbjudna forskare om hur praktik och forskning kan samverka och utmana varandra för en konstruktiv utveckling.

Läs mer och anmäl dig till årets seminarium här!

 

Lärarnas forskningskonferens 2016

Lärarnas forskningskonferens är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning som drivs av Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS, i år i samarbete med Ifous. Syftet med konferensen är att bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt med utgångspunkt i frågor som rör undervisning och ämnesdidaktik.

Konferensen är i första hand öppen för lärare som arbetar inom Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun eller Fryshusets gymnasium, i egenskap av aktiva medlemmar i STLS.

Läs mer här!