Ifous processtöd är en mindre omfattande utvecklingsinsats, riktad till en enskild huvudman. Det kan ges i form av en eller flera workshops, antingen utifrån resultaten från ett avslutat FoU-program eller kring en specifik fråga som huvudmannen identifierar. Stöd kan också ges i skrivande, i form av handledning eller vid skrivarseminarier för förskollärare/lärare och skolledare som vill dokumentera sitt utvecklingsarbete i artikelserien Leda & Lära.

 

För tillfället erbjuder Ifous processtöd inom följande områden:

 

Processtöd Inkluderande lärmiljöer

I skolan möts barn med olika förutsättningar och behov. Hur formar vi skolan för att passa dem alla? Hur kan vi se olikheter som en tillgång i klassrum och i samhälle? De frågorna står i centrum för Ifous processtöd utifrån FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer.

Programmet syftade till att främja utvecklingen av inkluderande lärmiljöer, öka kunskaperna på både skol- och huvudmannanivå samt genom forskning bidra till att stärka den samlade kunskapen om inkluderande lärmiljöer.

Ifous processtöd utgår ifrån erfarenheterna och forskningsresultaten i FoU-programmet. Dessa varvas med samtal i workshopformat utifrån deltagarnas egna erfarenheter och förutsättningar.

Frågor som bearbetas är exempelvis:

  • Varför ska vi ha ett inkluderande förhållningssätt?
  • Vad karaktäriserar en inkluderande lärmiljö?
  • Vilka nyckelfaktorer finns i lärarens agerande och undervisningen för att skapa en sådan?

 

Processtödet utgår från FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer som pågick mellan 2012 och 2015. (Läs mer om programmet här)

Kontakta Henrik Hamilton för mer information.

 

 

Processtöd Små barns lärande

Hur kan förskollärare utveckla förskolans kvalité genom att bedöma och analysera barns lärande? Den frågan står i centrum för Ifous processtöd utifrån FoU-programmet Små barns lärande.

Programmets syfte var att utveckla modeller för dokumentation och utvärdering av små barns förändrade kunnande i förhållande till läroplanens mål, och på detta sätt få en bild av förskolornas kvaliteter och utvecklingsbehov.

Ifous processtöd utgår ifrån erfarenheterna och forskningsresultaten i FoU-programmet. Erfarenheter och slutsatser från programmet varvas med samtal i workshopformat utifrån deltagarnas egna erfarenheter och förutsättningar.

 

Frågor som bearbetas är exempelvis:

  • Hur kan barns kunnande observeras?
  • Hur kan modeller för dokumentation av barns lärande i relation till läroplanen se ut?
  • Hur kan dessa genom analys och tolkning ge information om verksamhetens kvalitet?

 

Processtödet baseras på erfarenheter och resultat från FoU-programmet Små barns lärande, som pågick mellan 2013 och 2017. (Läs mer om programmet här)


Kontakta Henrik Hamilton för mer information.