Syftet med FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer är att de medverkande forskarna får tillgång till den kunskap och de erfarenheter som finns hos skolhuvudmännen och låta detta utgöra grund för ny forskning och ytterligare kunskapsbyggande.

Aktuellt

27 november hålls det avslutande seminariet för FoU-programmet som är öppet för besökare. Seminariet kommer att hållas på Clarion Arlanda och mer information om innehåll och anmälan hittar du här.

Vad ska programmet leda till?

Det övergripande syftet med detta FoU-program, som startade i januari 2017 och pågår till sommaren 2020, är att utifrån forskning och beprövad erfarenhet utveckla arbets- och förhållningssätt hos både beslutsfattare och pedagoger, för att främja en inkluderande skola som möter alla barn och ungdomar.

Vad händer i programmet?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklings­grupperna, som består av lärare och skolledare.

Publikationer

Här listas kommande publikationer.

Vilka är med?

Medverkar gör 250 förvaltningsledare, rektorer, förskolechefer och lärare från sju svenska kommuner. Sammanlagt finns cirka 40 skolor representerade.

Medverkande skolhuvudmän är:

Gislaveds kommun
Skellefteå kommun
Säters kommun
Trelleborgs kommun
Täby kommun
Värmdö kommun
Västerås kommun

Hur leds arbetet?

Programmet leds av en styrgrupp där varje medverkande skolhuvudman och forskargruppen är representerad:

Mats Spånberg, Gislaveds kommun
Kerstin Steinvall, Skellefteå kommun
Ulf Månsson, Säters kommun (vice ordförande)
Sofia Henderup Larsson, Trelleborgs kommun
Patrik Forshage, Täby kommun (ordförande)
Mats Lundström, Värmdö kommun
Erik Johansson, Västerås kommun

För forskningsinsatsen i programmet ansvarar Högskolan i Borås under ledning av Elisabeth Persson (Universitetslektor) och Lill Langelotz (Universitetslektor). Bengt Persson (Professor emeritus i specialpedagogik) fungerar som rådgivare.

Kontaktuppgifter

Ansvarig projekt- och processledare från Ifous är Henrik Hamilton, henrik.hamilton@ifous.se tfn: 073 – 65 65 822

Mer om programmet

Du kan hitta en intervju med styrguppens ordförande Patrik ForshageIfous YouTube-kanal.