Klicka på månaderna för fler händelser!

Oktober 2018


Planeringsdag för FoU-programmet Fjärrundervisning

2018-10-02  10:00 - 14:00

Stockholm  

En planeringsdag kring programmet ”Fjärrundervisning” kommer att hållas för intresserade partner. Anmälan krävs.

För mer information och anmälan klicka här! 


Processledarmöte FundiF

2018-10-03  11:00 - 2018-08-03 13:00

Malmö  

Processledarna för FoU-programmet ”Flerstämmig undervisning i förskolan” möts och diskuterar den senaste utvecklingen.


Utvecklingsseminarium FundiF

2018-10-04  09:00 - 2018-10-05 16:00

Malmö  

Deltagare i FoU-programmet ”Flerstämmig undervisning i förskolan” möts under två dagar och diskuterar framsteg i programmet.


Processledarmöte Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

2018-10-10  09:00 - 13:00

Processledarna för FoU-programmet ”Språkutvecklande arbetssätt inom sfi” träffas och reflekterar över programmets utveckling.


Processledarmöte UndiF

2018-10-10  13:00 - 16:00

Malmö  

Processledare för FoU-programmet ”undervisning i Förskolan” träffas och diskuterar framsteg i programmet.


Utvecklingsseminarium UndiF

2018-10-11  09:00 - 16:00

Malmö  

Mederkande i FoU-programmet ”Undervisning i förskolan” deltar i ett tvådagars utvecklingsseminarium.


Utvecklingsseminarium nyanlända elevers lärande

2018-10-16  09:00 - 16:00

Medverkande i FoU-programmet ”nyanlända elevers lärande” deltar i ett utvecklingsseminarium.


Utvecklingsseminarium Programmering

2018-10-18  10:00 - 2018-10-19 16:00

Malmö  

Deltagarna i FoU-programmet ”Programmering” träffas för två dagars utvecklingsseminarium i Malmö.


Utvecklingsseminarium Lärares praktik och profession

2018-10-22  10:00 - 2018-10-23 15:00

Göteborg  

Deltagarna i FoU-programmet ”Lärares praktik och profession” träffas under två dagar för ett utvecklingsseminarium inom programmet.


Lärarnas forskningskonferens (LFK)

2018-10-30  09:00 - 18:00

Botkyrka  

För sjunde året i rad anordnas nu Lärarnas forskningskonferens (LFK). LFK är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning. Syftet med konferensen är att bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt med utgångspunkt i frågor som rör undervisning och ämnesdidaktik.

 

Läs mer här!