Klicka på månaderna för fler händelser!

Oktober 2017


Utvecklingsseminarium för Undervisning i förskolan

2017-10-12  00:00 - 2017-10-13 00:00

Malmö  

Utvecklingsseminarium för deltagarna i FoU-programmet Undervisning i förskolan.


Seminarium om digitala läromedel och förbättrade skolresultat

2017-10-13  09:00 - 12:00

Datum: 13 oktober 2017
Tid: 09:00-12:00
Plats: SNS, Jakobsbergsgatan 16, Stockholm
Medverkande: Bland andra Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous

Länk till seminariet


Utvecklingsseminarium Inkluderande lärmiljöer

2017-10-24  00:00 - 2017-10-25 00:00

Stockholm  

Utvecklingsseminarium för deltagarna i FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer.


Skolan vilar på tyst kunskap

2017-10-30  00:00 - 00:00

Stockholm  

Anette Jahnke, process- och projektledare på Ifous och lektor vi Göteborgs universitet, föreläser om lärares profession och praktik under Skolforum i samarbete med Lärarnas Riksförbund.


Ifous mötesplats: Likvärdig bedömning med normativ undervisning?

2017-10-30  09:00 - 16:00

Stockholm  

Måndagen 30 oktober anordnar Ifous en heldag med olika perspektiv på formativ bedömning tillsammans med medlemmarna Haninge kommun och Sigtuna kommun samt Skolforum. Forskare och verksamma lärare beskriver forskningsläget och ger praktiska exempel på hur undervisningen kan utvecklas. Under seminariet fokuseras på de olika utmaningar som i finns i att säkerställa en likvärdig bedömning och om formativ undervisning vara ett steg i rätt riktning. En översik om forskningsläget presenteras och det ges exempel på vad som är viktigt att prioritera och hur man kan arvet konkret med frågorna.

Läs mer om program och anmälan.


Lärarnas forskningskonferens (LFK)

2017-10-31  00:00 - 00:00

Stockholm  

31 oktober arrangeras Lärarnas forskningskonferens (LFK) för sjätte gången. LFK är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning som genomförs inom ramen för plattformen Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS). Konferensen arrangeras i samarbete mellan Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshusets gymnasium, Kunskapsskolan och Stockholms universitet.
Sista dag för att skicka in abstracts är 16 maj och sista dag till anmälan är 10 oktober.


Samverkan för vetenskaplig grund i skolans digitala utveckling

2017-10-31  00:00 - 00:00

Malmö  

Föredrag under SETT Syd, Karin Hermansson, Ifous, diskuterar tillsammans med Anna Åkerfeldt, forskare, om digitaliseringen i skolan