Klicka på månaderna för fler händelser!

Augusti 2018


Styrgruppsmöte Nyanlända elevers lärande

2018-08-05  10:00 - 12:00

Styrgruppen för FoU-programmet ”Nyanlända elevers lärande” träffas och diskuterar den fortsatta utvecklingen av programmet.


Processledarmöte FundiF

2018-08-21  16:00 - 18:00

Processledare för FoU-programmet ”Undervisning i förskolan” möts och diskuterar den senaste utvecklingen.


Mötesplats förskola

2018-08-23  09:30 - 16:30

Stockholm  

Välkommen till en mötesplats för dig som är verksam i förskola; som förskollärare, förskolechef eller verksamhetschef! Här får du möta forskare och praktiker som undersöker och arbetar med kvalitet och undervisning i förskola. Ta del av nya forskningsrön kring undervisning och bedömning i förskola, diskutera innebörden av förskolans nya läroplan, och nätverka med kolleger från olika håll i landet.

Läs mer om programmet här! 


Styrgruppsmöte Inkluderande lärmiljöer

2018-08-29  17:00 - 19:00

Västerås  

Styrgruppen för FoU-programmet ”Inkluderande lärmiljöer” möts och diskuterar den senaste utvecklingen.