Förutsättningar för nyanlända elevers lärande

Start:  2019-03-23  04:08
Slut: 04:08

Den 6 april arrangeras planeringsmöte för FoU-programmet Förutsättningar för nyanlända elevers lärande där samtal om forskningsupplägget hålls.  På plats kommer representanter från utvalda lärosäten att presentera sina tankar och föra diskussioner med de medverkande medlemmarna.