Ifous processtöd

Workshop i Säters kommun med Henrik Hamilton, projekt- och processledare.