Kick-off: Inkluderande lärmiljöer

Kick-offseminarium för samtliga deltagare för FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer.

 

Läs mer om satsningen här.