Seminarium 1: Så främjar vi skolnärvaro – enligt forskningen

Seminarium som arrangeras i samarbete med Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och som enbart är öppet för anställda inom Stockholms län. Datum: 30 januari Tid för grundskolan: 09:00-12:00 Obs, fullbokat! Tid för gymnasiet: 13:00-16:00 För mer information och anmälan till


Programmering i undervisningen – vad, hur, när och varför?

Programmering, undervisning och lärande på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. Det är temat för den öppna konferens som Ifous arrangerar tillsammans med fem skolhuvudmän som deltagit i det treåriga FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen. Mer detaljer hittar du här. Datum:


Att forma framtidens demokratiska samhälle

Hur kan skolan arbeta för att främja de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar på? Det är temat för den öppna konferens som Ifous arrangerar tillsammans med sju skolhuvudmän som deltagit i det treåriga FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer. Dag: 27


Mötesplats: Förskola

Datum: Onsdagen 4 december Tid: 08:30-16:30 Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, 117 61 Stockholm Ifous Mötesplats: Förskola – innehåll och priser.   


Ungas egna erfarenheter av skolfrånvaro och vägen tillbaka (seminarium 4)

Hur upplever unga som själva varit i lång skolfrånvaro, vad som hjälpte dem tillbaka? I det här seminariet får du bland annat träffa ungdomar som själva varit frånvarande från skolan under längre perioder. De berättar om sina upplevelser och vi


Samverkan för att förebygga skolfrånvaro (seminarium 3)

Hur gör vi för att samhällets olika aktörer, som exempelvis skola, socialtjänst och vård, bättre ska kunna samverka för att hjälpa barn och ungdomar som riskerar att hamna i problematisk frånvaro? Datum: 5 november 2019 Tid:meddelas inom kort Organisatör: Uppdrag Psykisk


Att agera tidigt för att förebygga skolfrånvaro (seminarium 2)

Den kunskap som finns om att motverka och förebygga skolfrånvaro pekar på vikten av att upptäcka tidiga signaler hos elever, och att agera i ett tidigt skede. Men hur gör man det i praktiken? Datum: ons 9 oktober Tid: 13:00-16:00


Så främjar vi skolnärvaro – enligt forskningen (seminarium 1)

Intresset för seminariet har varit stort, därför hålls seminariet vid två tillfällen under dagen. Observera att det är samma seminarium både på för- och eftermiddagen. Datum: 11 september 2019 Tid: kl 09:00 – 12:00 (obs! fullbokat) och kl 13:00-16:00 (obs!


Informationsträff: Studie- och yrkesvägledning i samverkan

Informationsträff för skolhuvudmän med intresse av att delta i FoU-programmet Studie- och yrkesvägledning i samverkan. Anmälan sker till Emma Kreü, medlemsansvarig. Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15 Mera detaljer informationsträffen kommer inom kort. Mer information om FoU-programmet hittar du här.


Planeringsmöte: Fritidshemmets pedagogiska uppdrag

Ett planeringsmöte för skolhuvudmän som är intresserade av att gå in i FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Tid: 10:00-16:00 Plats: Stockholm Mer om program och anmälan hittar du här.