FoU-programmet Leda för likvärdig skola riktar sig till skolchefer, verksamhetschefer och motsvarande som tillsammans med sina närmsta medarbetare vill utveckla sitt uppdrag och det systematiska kvalitetsarbetet i hela styrkedjan i syfte att öka likvärdigheten i utbildningen.

 

Genomförande

Utifrån deltagande skolchefers kontext och identifierade frågeställningar genomförs programmet som en interaktiv forskningsinsats som bidrar till att systematiskt och långsiktigt utveckla kunskap, arbetssätt och skolverksamhet. Upplägg och genomförande av programmets specifika innehåll planeras tillsammans med forskargruppen.

Varje huvudman bildar en utvecklingsgrupp som skolchefen leder och som tillsammans med forskargruppen driver utvecklingsarbetet framåt. Till utvecklingsgruppen knyts även en lokal rådgivningsgrupp som fungerar som en referensgrupp till genomförandet hos huvudmannen. Två gånger per termin träffas alla utvecklingsgrupper för gemensamma analys- och spridningsseminarier där även föreläsare inom olika områden kan engageras.  

 

Forskargrupp

Forskargruppen består av prof. em. Per- Erik Ellström, prof. em. Lennart Svensson och fil. lic. Karin Sjöberg Forssberg som alla har gedigen kunskap om och erfarenhet av arbetsplatslärande och hållbart förändrings- och utvecklingsarbete.

 

Tidplan

Programmet planeras starta under hösten 2017 och pågå i tre år. Det kommer också vara möjligt att ansluta under 2018.

 

Finansiering

De medverkande huvudmännen finansierar tillsammans FoU-programmet. Preliminär kostnad beräknas till cirka 130 – 240 tkr/år beroende på huvudmannens storlek. Medlemskap i Ifous är en förutsättning för att delta i ett FoU-program.

Presentation om programmets upplägg finns här.

 

Webbinarium
Onsdagen den 15 mars arrangerades ett webbinarium där Lennart Svensson, prof Linköpings universitet, Karin Sjöberg Forssberg, fil lic och Katarina Arkehag, projektledare på Ifous medverkade. Syfte och upplägg med FoU-programmet beskrevs och deltagarna hade möjlighet att ställa frågor. Webbinariet filmades och finns tillgängligt här (enklast att se i webbläsaren Chrome).

 

Vill du veta mer?

För mer information och intresseanmälan kontakta:
Katarina Arkehag, Process- och projektledare
E-post: katarina.arkehag@ifous.se Tfn: 076-313 46 14