Skolhuvudmän och intresseorganisationer som är intresserade av skolutveckling på vetenskaplig grund har möjlighet att bli medlemmar i Ifous. Ett medlemskap ger en unik möjlighet att följa aktuell forskning på skolområdet och hålla sig à jour med pågående utvecklingsarbete inom samtliga skolformer.

Som medlem i Ifous får du

  • tillgång till Matchmail en gång i veckan med senaste nytt inom FoU-området, information om de senaste avhandlingarna, artiklar från vetenskapliga tidskrifter och utvecklingsartiklar skrivna av Ifous-medlemmar,
  • tillgång till forskningsmagasinet Skolporten som utkommer sex gånger per år med fördjupande material inom skolforskningsområdet,
  • möjlighet att initiera och/eller delta i Ifous FoU-aktiviteter,
  • möjlighet att delta i Ifous seminariedagar och nätverksträffar,
  • möjlighet att sprida och synliggöra det egna utvecklingsarbetet via Ifous kanaler.

 

Vill du veta mer om medlemskapet?

Kontakta:

Annika Faager

Medlemsrådgivare

annika.faager@ifous.se

0739-967 827