Katarina Arkehag

Katarina Arkehag har som chef, projektledare, arbetslagsledare och lärare lång erfarenhet av och kunskap om ledarskap, skolans olika verksamhetsområden och skolutveckling. Som FoU-chef på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har hon utvecklat arbetet med FoU, professionsutveckling och kompetensförsörjning inom alla skolformer. Hon har även erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete tillsammans med olika samverkansparter som skolhuvudmän, lärosäten, myndigheter och organisationer.