Karin Hallström

Karin Hallström är en kreativ och engagerad språkvetare med tyska som specialområde och journalistisk spetskompetens. I grunden har hon en kandidatexamen i språkvetenskap och en masterexamen i tyska. Innan Karin blev medlemsansvarig på Ifous har hon arbetat som redaktör och översättare och gjort en praktik på svenska ambassaden i Berlin.