Här nedan hittar du information om Ifous planerade FoU-satsningar:

 .
.

Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Vill ni vara med och sätta fokus på undervisning och lärande inom sfi? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare vill vidareutveckla ett språkutvecklande arbetssätt inom sfi, bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap.
Läs mer här!

 
Lärares profession och praktik.
Nu drar Ifous igång sitt nya FoU-program med syfte att vidareutveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt så att lärare i allt högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem. Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess med fokus på aktionsforskning i samverkan med docent Anette Olin och fil.dr. Åsa Hirsh vid Göteborgs universitet. Programstart planeras under 2018.
.
.
Fjärrundervisning
Har ni kommit en bit på väg med fjärr- och/eller distansundervisning och skulle vilja vidareutveckla metoder och
modeller? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till skolor och skolhuvudmän som tillsammans med forskare
vill bepröva erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap om detta område.
Läs mer här!
 .
.
.