Här nedan hittar du information om Ifous planerade FoU-satsningar:

 .
Programmering i ämnesundervisningen 
Ifous planerar att i samarbete med intresserade huvudmän och forskare starta ett FoU-program med fokus på att tillsammans med lärare utveckla både det praktiska arbetet med och förståelsen för programmering i ämnesundervisningen. Syftet är att vidareutveckla ämnesundervisningen så att inslag av programmering bidrar till elevers kunskapsutveckling i ämnet. Satsningen ska även fokusera på att genom samarbete mellan lärare och forskare låta lärares kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning.
För mer information och intresseanmälan!
..
.
.
Leda för likvärdig skola
Vill du vara med och sätta fokus på skolchefsrollen och en likvärdig utbildning? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till skolchefer, verksamhetschefer, områdeschefer eller liknande som i ett interaktivt forskningsprojekt vill utveckla kunskap, arbetssätt och verksamhet för att säkerställa likvärdighet och kvalitet i skolan. Forskargruppen består av Per-Erik Ellström (prof pedagogik), Lennart Svensson (prof sociologi) från Linköpings universitet och Karin Sjöberg Forssberg, (fil lic). Alla med stor kunskap och erfarenhet av arbete med arbetsplatslärande och hållbart förändrings- och utvecklingsarbete.
.
Läs mer här!
.
.
Undervisning i förskolan 2 
Vi får många frågor om Ifous FoU-program Undervisning i förskolan. Flera huvudmän som var intresserade av medverkan hade inte möjlighet att hoppa på när programmet startade. Vi undersöker nu möjligheten till ett uppföljande program och inför planeringen behöver vi veta hur stort intresset är.
.
.
.

Språkutvecklande arbetssätt i SFI

Vill ni vara med och sätta fokus på undervisning och lärande inom SFI? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare vill vidareutveckla ett språkutvecklande arbetssätt inom SFI, bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap.

Läs mer här!

.
.
.
 .
Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i gymnasieskolan
För att skapa en långsiktigt hållbar lärmiljö där elevers språkinlärning inte sker på bekostnad av deras kunskapsutveckling, behövs ett förhållningssätt som bygger på insikten att språk och kunskap utvecklas parallellt och beroende av vartannat.
En språkutvecklande ämnesundervisning ställer höga krav på lärarens didaktiska kompetens och en FoU-satsning inom detta område vill bidra till att utveckla fler didaktiska verktyg för att leda en språkutvecklande ämnesundervisning baserad på vetenskaplig grund.
Läs mer här!
.
.
.