Här nedan hittar du information om Ifous planerade FoU-satsningar:

 .

 

 
Lärares profession och praktik.
Nu drar Ifous igång sitt nya FoU-program med syfte att vidareutveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt så att lärare i allt högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem. Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess med fokus på aktionsforskning i samverkan med docent Anette Olin och fil.dr. Åsa Hirsh vid Göteborgs universitet. Programstart planeras under 2018.
.
.
Fjärrundervisning
Har ni kommit en bit på väg med fjärr- och/eller distansundervisning och skulle vilja vidareutveckla metoder och
modeller? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till skolor och skolhuvudmän som tillsammans med forskare
vill bepröva erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap om detta område.
Läs mer här!
 .
.
.