Här hittar du information om Ifous planerade FoU-satsningar:

 
Fritidshemmet

Fritidshemmets viktiga, pedagogiska uppdrag förtydligades i den senaste läroplanen och ska bedrivas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men hur ser det ut i praktiken? Vilken forskning om fritidspedagogik och fritidshem finns och hur kan den användas för att utveckla verksamheten? Är du/ni nyfikna på att undersöka detta och samtidigt bidra till ny forskning inom området?
Läs mer här!

 

Fjärr- och distansundervisning
Har ni kommit en bit på väg med att undervisa i digitala miljöer och skulle vilja vidareutveckla metoder och modeller?
Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till skolor och skolhuvudmän som tillsammans med forskare
vill bepröva erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap om detta område.

Läs mer här!
 .
.
.