Programmering, undervisning och lärande på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. Det är temat för den öppna konferens som Ifous arrangerar tillsammans med fem skolhuvudmän som deltagit i det treåriga FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen

Under tre år har drygt 100 lärare, rektorer och ledare från fem skolhuvudmän arbetat tillsammans med forskare från Stockholms universitet för att utveckla vetenskapligt förankrade och beprövade didaktiska arbetsätt sätt för undervisning i programmering. FoU-programmet har haft ett upplägg där designbaserad forskning kombinerats med att lärare utvecklat undervisningen i och med programmering genom Lesson Studies

På konferensen kommer du få ta del av bland annat vilka didaktiska arbetsätt som utvecklats av lärare och forskare genom lärares Lesson studies. Programmets forskningsresultat kring progression, elevperspektiv på programmering och lärares didaktiska arbetssätt kommer även att presenteras. Konferensen kommer också adressera organisations- och ledarskapsperspektiv kring att leda arbetet med skolans digitalisering och implementering av styrdokumenten från 2017. 

Konferensen kommer att bestå av föreläsningar av både praktiker och forskare. 

Medverkar gör blanda annat: 
Forskargruppen som består av: forskningsledare och docent Jalal Nouri, docent Eva Norén, fil. dr. Kicki Skog, doktorand Lechen Zhang och professor Per-Olof Wickman.

Lärare, rektorer och ledare från de medverkande skolhuvudmänen: Freinetskolan Hugin, Tyresö, Åstorp, Stockholm, Simrishamn

Ifous process-och projektledare Anette Jahnke

Ett mer detaljerat program kommer under våren 2020. 

Datum: 16 juni 2020
Tid: 08:30-17:00
Plats: Clarion Sign, Stockholm

Priser och anmälan:

Anställda hos de deltagande kommunerna,Freinetskolan Hugin, Tyresö kommun, Åstorps kommun, Stockholms stad och Simrishamns kommun, anmäler sig här.

Specialerbjudande: fram till och med 31 december får man 10% rabatt om man anger koden JULKLAPP vid bokningen.  Obs, gäller enbart bokningar för medlemspris och icke-medlemspris. 

Medlemspris: boka-tidigt-pris fram till 24 april 1690kr (ord.pris 2090 kr)

Icke-medlemspris: boka-tidigt-pris fram till 24 april 2690kr (ord. pris 2990kr)

Osäker på om din arbetsgivare är medlem i Ifous? Du hittar Ifous medlemmar här.