FoU-programmet Digitalisering i skolan startade januari 2014 och inriktas mot att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg.

Digitala verktyg används allt oftare i både förskolor och skolor och allt fler inför eller planerar att införa ”en-till-en”, dvs. en dator per elev. Men hur påverkar de digitala verktygen lärandet och hur kan pedagogiken förändras och utvecklas med hjälp av dem? Vi behöver hitta nya arbetsformer som stärker elevernas framtidskompetenser och fördjupar kunskaper och förståelse inom de olika ämnena. Hur kan undervisning och bedömning utvecklas så att den nya läroplanens – och framför allt kursplanernas – krav på användning av digitala verktyg för att nå vissa lärandemål uppfylls? Sådana frågor bearbetas i detta FoU-program.

FoU-programmet pågår till och med 2016.

Öppet slutseminarium!

Den 16 januari 2017 arrangeras ett avslutande seminarium i Stockholm. Eftermiddagens program, kl 14:00-17:30, är öppet för alla intresserade och kommer att kunna följas via länk. Mer information om hur du gör för att ta del av detta seminarium kommer inom kort.

 

Medverkande

Karta Digitalisering 2015Följande kommuner medverkar i FoU-programmet:

 • Angered (Göteborg)
 • Bjuv
 • Helsingborg
 • Huddinge
 • Olofström
 • Skellefteå
 • Vellinge
 • Östersund

Styrgrupp

Tiina Salmela, Angered; Jazmin Ahlin, Bjuv; Johan Olsson Swanstein, Helsingborg; Conny Steinmo, Huddinge; Annica Clarin, Olofström; Tobias Lundmark, Skellefteå; Roger Funhagen, Vellinge; Mattias Olsson (ordförande), Östersund.

 

Aktiviteter i FoU-programmet

Den 3 februari 2014, hölls en första introduktionsworkshop med rektorer från de deltagande kommunerna för att påbörja processen.

I april samma år skickades den första så kallade lärloopen ut till alla deltagare (lärare, rektorer och deltagare på förvaltningsnivå) med fokus på nuläge.

Under FoU-programmet har deltagande lärare hittills genomfört följande lärloopar:

 • Nuläge (lärloop 1)
 • Design för lärande (lärloop 2 och lärloop 2.1).
 • Multimodala gestaltningsformer och bedömning av multimodala gestaltningsformer (lärloop 3, och 3.1).
 • Formativ bedömning med stöd av digitala resurser (lärloop 4 och 4.1).
 • Källkritik, kritiskt tänkande och medie- och informationskunskap, MIK, (lärloop 5).

Rektorer och deltagare på förvaltningsnivå har i lärlooparna på olika sätt getts i uppdrag att skapa och följa upp förutsättningar för verksamheten att utvecklas med stöd av digitala resurser. Alla deltagare har i uppdrag att reflektera kring lärlooparna i individuella bloggar. 

Två seminarier har hållits för FoU-programmets deltagare; den 19-20 mars 2015 på NOD i Kista, och den 14-15 april 2016 på Dieselverkstaden i Nacka.

Klokrådet

För att säkra att lärloopars innehåll och utformning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet tar vi hjälp av ett råd av forskare och erfarna praktiker inom området digitalisering. I rådet ingår:

Anna Åkerfeldt. DSV, Stockholms universitet

Ante Runnqvist. Co-design

Gunilla Svingby. Malmö högskola

Isa Jahnke. Umeå universitet

Karl Alfredsson. Lin Education

Maria Nordmark. UR

Patrik Hernwall. DSV, Stockholms universitet

Simon Lindgren. Umeå universitet

Staffan Selander. DSV, Stockholms universitet

 

Följeforskning/lärande utvärdering

Under hela FoU-programmets gång anlitar vi Emerga som följeforskare. De bidrar till processen genom att följa och redovisa deltagares aktiviteter via enkäter, workshops och intervjuer.

 

Projektledare är Karin Hermansson, Ifous.

 

Mer information

Om du är intresserad av lärlooparnas innehåll kan du ta del av dessa genom att gå in på vår öppna grupp på Google+. Öppen grupp – Digitalisering i skolan. Vill du veta mer och följa processen, gå in och gilla vår sida på Facebook. Där berättar vi om hur programmet är upplagt och vad som sker i processen.

Här hittar du ett informationsblad (pdf) om FoU-programmet.

 

Förstudie 2012-2013

Arbetet med FoU-programmet inleddes under 2012 med en förstudie för att kartlägga nuläge och behov. Förstudien genomfördes av Jan Hylén och presenterades vid ett seminarium för de medverkande kommunerna i mars 2013. En viktig del av förstudien utgjordes av en kunskapsöversikt.

Ta del av kunskapsöversikten här.

I förstudien medverkade följande 11 kommuner:

 • Eslöv
 • Göteborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Kristianstad
 • Landskrona
 • Lidköping
 • Solna
 • Svalöv
 • Vellinge
 • Östersund