Ifous anlitar följande personer för specifika uppdrag

Kerstin Lingebrant
Process- och projektledare för FoU-programmet Leda för skolutveckling
Kontakt: kerstin.lingebrant@ifous.se

 

Michael Fredqvist
Leder riktat processtöd med inriktning Entreprenöriellt lärande
Kontaktmichael.fredqvist@ifous.se

 

Katharina Brummer
Leder en webbinarieserie om skrivande av utvecklingsartiklar
Kontaktkatharina.brummer@ifous.se