Nyhet: Studie- och yrkesvägledning i samverkan

Dags att utveckla kunskaperna kring hur studie- och yrkesvägledning kan fungera som ett verktyg för att öka elevers motivation för lärande! Ifous planerar ett FoU-program som riktar sig till skolhuvudmän som vill bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap om vägledning och samverkan mellan skola och arbetsliv.
.
Den 1 oktober hålls en informationsträff för intresserade skolhuvudmän, läs mer om FoU-programmet och anmälan .