Nytt FoU-program: Datadriven skolförbättring

Skolan digitaliseras i allt högre utsträckning – men hur kan vi använda data från digitala resurser för att förbättra utbildning och undervisning? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till lärare, rektorer och förvaltningsledare som tillsammans med forskare vill bepröva sin erfarenhet och bidra till att ny vetenskaplig kunskap skapas kring data-driven skolbättring på klassrums-, skol- och huvudmannanivå.

 

Det 15 oktober hålls en informationsträff för intresserade skolhuvudmän, läs mer om FoU-programmet och anmälan.