Seminarium: Språkutvecklande arbetssätt inom SFI

Den 19 april bjuder Ifous in till seminariet Språkutvecklande arbetssätt inom SFI som riktar sig till skolhuvudmän och anordnare som är intresserade av att gå in i ett fördjupande FoU-samarbete. Mer om satsningen samt anmälan hittar du här.