Sista chansen: Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Nu drar FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi igång. De huvudmän/anordnare som går in i programmet är Stockholms stad, Lernia, Haninge kommun, Hermods och Hässleholms kommun. Det finns fortfarande möjlighet att gå in i programmet, läs mer om upplägget och intresseanmälan här.