Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Nu drar planeringen inför FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi igång. De huvudmän/anordnare som hittills tecknat avsiktsförklaring är Stockholms stad, Lernia, Haninge kommun och Hässleholms kommun. Det första planeringsmötet hålls 13 november i Stockholm och det finns fortfarande plats för fler i programmet, läs mer och anmäl intresse redan i dag.