Frukostseminarium: Fjärrundervisningens villkor och möjligheter

Torsdagen 1 februari arrangerar Ifous tillsammans med SKL ett frukostseminarium där resultatet från FoU-projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever presenteras. Inom ramen för projektet har lärare, skolledare och forskare tillsammans studerat hur innovativa digitala arbetssätt kan ge fler elever möjligheter till god undervisning. Syftet har varit ta fram ett underlag för fortsatt diskussion om hur fjärrundervisning kan vara en del i att möta de utmaningar som det svenska skolsystemet står inför. Varmt välkomna!

 

Läs mer om program och anmälan.