Vd för Ifous är Marie-Hélène Ahnborg. Styrelsen består av åtta ledamöter med Ifous grundare Per Reinolf som ordförande. Övriga ledamöter är

  • Per-Arne Andersson – avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad, SKL
  • Cecilia Carnefeldt – vd, Kunskapsskolan Education Sweden AB
  • Einar Fransson – produktionsdirektör, Nacka kommun
  • Patrik Forshage – utbildningschef, Täby kommun
  • Tony Mufic – utbildningsdirektör, Helsingborgs stad
  • Marcus Strömberg – vd, AcadeMedia
  • Tomas Thorvaldsson – professor, Chalmers tekniska högskola