I samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län genomför Ifous under läsåret 2020-2021 två halvdagsseminarier utgående från de två nyligen publicerade rapporterna Ifous fokuserar: Skolnärvaro och Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem i skolan. Syftet är att stärka det lokala arbetet med att främja skolnärvaro och förebygga närvaroproblem, och processtödet riktar sig i första hand till de mindre kommunerna i Stockholms län: Danderyd, Ekerö, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Värmdö och Österåker.

Bägge workshoptillfällena utgår från kommunernas förutsättningar och behov. Workshop 1 utgår från en översikt av forskning om vilka faktorer som främjar skolnärvaro. Vid detta tillfälle medverkar Helena Andersson, lektor vid Malmö universitet, som sammanställt forskningsöversikten.

Workshop 2 fokuserar på hur utredning av orsaker till närvaroproblem bör göras baserat på vad forskning visar är effektivt. Malin Gren Landell, författare till rapporten om att utreda närvaroproblem i skolan, medverkar.

Under båda workshoptillfällena arbetar deltagarna tillsammans, utifrån sina egna förutsättningar och behov, under ledning av Henrik Hamilton, processledare på Ifous.

 

Frågor?
Kontakta Henrik Hamilton, henrik.hamilton@ifous.se, tfn: 073 – 65 65 822.