Ifous erbjuder tre halvdagsseminarier utgående från de nyligen publicerade rapporterna Ifous fokuserar: SkolnärvaroIfous fokuserar: Att utreda närvaroproblem i skolan och Ifous fokuserar: Samverkan och samordnat stöd vid närvaroproblem i förskola och skola.

Syftet är att stärka det lokala arbetet med att främja skolnärvaro och förebygga närvaroproblem, och processtödet  är genom ett samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län kostnadsfritt för kommuner i Region Stockholms under 2021.

Seminarietillfällena utgår från kommunernas förutsättningar och behov. Seminarium 1 utgår från en översikt av forskning om vilka faktorer som främjar skolnärvaro. Vid detta tillfälle medverkar Helena Andersson, lektor vid Malmö universitet, som sammanställt forskningsöversikten.

Seminarium 2 fokuserar på hur utredning av orsaker till närvaroproblem bör göras baserat på vad forskning visar är effektivt. Malin Gren Landell, författare till rapporten om att utreda närvaroproblem i skolan, medverkar. Det gör hon även vid seminarium 3 där tonvikten läggs på samverkan mellan exempelvis skola, socialtjänst och och sjukvård.

Under alla seminarier arbetar deltagarna tillsammans, utifrån sina egna förutsättningar och behov, under ledning av Henrik Hamilton, processledare på Ifous.

Frågor och intresseanmälan?
Kontakta Henrik Hamilton, henrik.hamilton@ifous.se, tfn: 073 – 65 65 822.

Läs mer om erbjudandet till Region Stockholms här!