Skolan digitaliseras i allt högre utsträckning – men hur kan vi använda data från digitala resurser för att förbättra utbildning och undervisning? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till lärare, rektorer och förvaltningsledare som tillsammans med forskare vill bepröva sin erfarenhet och bidra till att ny vetenskaplig kunskap skapas kring datadriven skolbättring på klassrums-, skol- och huvudmannanivå.

FoU-programmets inriktning

Digitala resurser används allt mer för att utforma, utvärdera och utveckla utbildning och undervisning. Resurserna kan vara allt från huvudmäns centrala plattformar, skolors digitala klassrum till enskilda appar i undervisningssituationen. Miljöerna blir allt mer digitaliserade vilket medför att stora mängder data generas. FoU-programmet kommer att inriktas på följande frågor:

  • På vilka sätt kan data bli en resurs i att utveckla undervisning och utbildningen?
  • Hur kan lärare, rektorer och förvaltningsledare bygga upp kompetens för datainsamling och dataanalys?
  • Vilken forskning om datadriven skolförbättring finns och hur kan den användas för att utveckla verksamheten?

Hur?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år med start höstterminen 2020. Det planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Programmet leds av en styrgrupp bestående av ledare från medverkande huvudmän.

 

Vilka medverkar?

Programmet vänder sig till lärare, skolledare och förvaltningsledare. Sex skolhuvudmän har valt att medverka i programmet: Eskilstuna kommun, Fridaskolan, Nyköpings strand gymnasiecentrum, Tyresö kommun, Salems kommun, Värmdö kommun.  

 

Läsa mer?

Här hittar du ett informationsblad i pdf-format. 

Handbok för medverkande i FoU-program

 

För mer information kontakta:

 

Anette Jahnke
Projekt-/processledare
anette.jahnke@ifous.se
Tfn: 0730 695 695

Karin Hermansson
FoUansvarig
karin.hermansson@ifous.se
Tfn: 076-033 48 10