Den nya reviderade läroplanen för förskolan beslutades sommaren 2018. Hållbarhet, digital teknik och hälsa är exempel på förstärkta kunskapsområden. Samma år startade Ifous FoU-program Flerstämmig undervisning i förskolan. Den 22 april hålls en spridningskonferens om resultatet av arbetet i programmet. 


Under tre år har förskolor från åtta skolhuvudmän arbetat med läroplanens kunskapsområden utifrån olika sätt att teoretiskt se på undervisning. Under denna dag får du ta del av såväl det praktiska arbetet i barngrupp och ledares perspektiv på skolutveckling som forskargruppens preliminära resultat om hur undervisning inom dessa och andra områden kan se ut i förskolan. Du får även höra om hur kommunerna organiserat sig för att utveckla förskolans praktik och förskollärares undervisningskompetens.

De skolhuvudmän som medverkat i programmet är Enskede/Årsta/Vantör SDF, Eslövs kommun, Jönköpings kommun, Katrineholms kommun, Skurups kommun, Staffanstorps kommun, Vallentuna kommun och Örebro kommun. För forskningsinsatsen står Malmö universitet.

Läs mer om FoU-programmet Flerstämmig undervisning i förskolan.

Ett detaljerat program för dagen publiceras inom kort.

Datum: 22 april
Tid: 08:30-16:00
Plats: Online. En Zoomlänk skickas ut till anmälda deltagare 2-3 dagar före seminariet. 
Pris: Kostnadsfritt för Ifous medlemmar. 
Icke-medlemmar: 595 kr (exkl. moms)

Ifousmedlemmar anmäler sig här.

Icke-medlemmar anmäler sig här.


Se om din huvudman är medlem här.

 

Preliminört program för dagen

9.00            Välkomna till vår öppna konferens!
                     Marie-Hélène Ahnborg (VD, Ifous)
9.15             Bildningsresan börjar i Förskolan
                     Peter Fredriksson – GD på Skolverket
9.30            Ett behov av att utvecklas – men varför då?
                     Christina Agewall (Enskede/Årsta/Vantör), Birgitta Dahlbeck (Katrineholm) och Åsa
……………….Svahn (Örebro)
9.45            Från förskola till förvaltning – en praktik i utveckling. Men hur då?
                    Henrik Hamilton och Karin Hermansson (Ifous)
10.00          Kaffepaus
10.15           Undervisning i förskolan – Flerstämmig didaktisk modellering
                     Forskargruppen under ledning av professor Ann-Christine Vallberg-Roth
11.15            Paus
11.25            Att bygga undervisningskompetens på vetenskaplig grund och beprövad                                            …………….erfarenhet– Hur gjorde vi?
                    Exempel på undervisningsupplägg från Eslöv, Staffanstorp och Vallentuna
12.15            Lunch
13.15            Hållbar organisation för utveckling – trots en pandemi?
…………….(Parallella pass)
                     Större huvudmän – Enskede/Årsta/Vantör och Jönköping
                     Mindre huvudmän – Skurup och Staffanstorp
13.45           Bensträckare
13.50           Rektors ledarskap – Är det viktigt, och i så fall varför?
                     Rektorer från Jönköping, Vallentuna och Örebro
14.30          Kaffepaus
14.45           Hållbar utveckling ­– Hur kan vi skapa det?
                     Programmedverkande från Eslöv, Jönköping, Katrineholm, Skurup och Staffanstorp
15.10           Bensträckare
15.15            UNDERVISNING – Om begrebet undervisning og undervisning i förskolan
                     Stig Broström – professor emeritus Århus universitet
15.50           Summering och avslutning
16.00          Seminariedagen avslutas