Utbildningen i svenska för invandrare och forskningen inom området behöver utvecklas för att bättre möta individens och samhällets behov. Ifous har i samarbete med AcadeMedia inventerat verksamhetens behov och tagit fram en förstudie över aktuell forskning om SFI. Förstudien har genomförts av Jenny Rosén, Högskolan Dalarna/Stockholms universitet, och Berit Lundgren, Umeå universitet/Högskolan Dalarnaoch går att ladda ner här.

 

 

Vill ni vara med och sätta fokus på undervisning och lärande inom SFI? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare vill vidareutveckla ett språkutvecklande arbetssätt inom SFI, bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap.

 

Läs mer om programsatsningen här.