I FoU-programmen bedrivs utvecklingsprocesser på klassrums-, skolledar- och systemnivå (förvaltning eller motsvarande). Utbyte av kunskap och erfarenhet såväl i kollegiet på hemmaplan som mellan skolor och skolhuvudmän är en central del av FoU-programmen.

Ifous programhandbok framsida
Ifous programhandbok

I skriften ”Att medverka i Ifous FoU-program” finns information för dig
som vill veta mer om vad arbetet innebär och vad ni behöver göra när
ni går in i ett program.