Tänk er att kunna besöka otillgängliga platser och uppleva ställen som kanske är omöjliga att nå av ekonomiska, eller säkerhetsskäl eller som är svåra att undervisa om med traditionella undervisningsmetoder. Med stöd av immersiva teknologier öppnas möjligheterna upp för att besöka sådana otillgängliga platser som till exempel ett stålverk eller att lära sig svetsa eller att följa en brandmans arbete.

Immersiva teknologier har en potential inom utbildning som inte utnyttjas i dag. Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) är exempel på immersiva teknologier som innesluter individen i en virtuell eller förstärkt (augmented) verklighet. I samarbete med Framtidsfrön planerar Ifous att ta fram en kunskapsöversikt för att kartlägga hur immersiva teknologier används i dag inom utbildning och ge en riktning för framtida användning och fördjupad forskning.

Kunskapsöversikten är tänkt att:

  • innehålla en sammanställning av forskning inom området immersiva teknologier i utbildning,
  • ge exempel på hur immersiva teknologier har använts och inom vilka ämnen
  • ge förslag på områden för fördjupade vetenskapliga studier och konkret utvecklingsarbete

Ifous söker nu engagerade aktörer för dialog och samråd i genomförandet av kunskapsöversikten. Vi önskar också hjälp med finansieringen där den totala kostnaden beräknas till 500 000 kr.

 

Anmäl intresse till Anna Åkerfeldt, anna.akerfeldt@ifous.se

 

Kontaktinformation:

Anna Åkerfeldt, Projekt- och processledare, anna.akerfeldt@ifous.se
Sofia Talborn Björkvi, Verksamhetschef sofia.talborn.bjorkvi@framtidsfron.se