Laborerar elever i dagens skola i NO och teknik?
Vilken betydelse har laborationer för elevers kunskapsutveckling i dessa ämnen?
Vilka möjligheter ger digitala verktyg? Vilka förutsättningar finns för lärare att genomföra laborationer i sin undervisning? Hur kan didaktiken kring laborationer utvecklas?

Många frågor som nästa Ifous fokuserar hoppas kunna svara på. Vill du vara med och bidra för att den ska bli verklighet?

Vi planerar att analysera:

  • Data från PISA
  • Data från NTA
  • Skolinspektionens kvalitetsrapporter
  • Forsknings- och utvecklingsarbete kring undervisning och lärande kring laborationer

Vad kan Ifous fokuserar användas till?

Resultat och slutsatser av analyserna kommer att redovisas i en kort och koncis skriftlig rapport. För den som vill fördjupa sig finns en utförlig referenslista. Rapporten kommer också att innehålla diskussionsfrågor för lärare, skolledare och skolchefer att arbeta med kollegialt.

Utöver rapporten produceras en film som berättar om analysen och resultaten.

Tidplan

Just nu erbjuds skolhuvudmän att vara med och stödja projektet. Så snart vi nått tillräcklig finansiering startar vi analysarbetet. Presentation av rapporten beräknas ske under våren 2019, beroende på startdatum.

 

Vad kostar det och vad får jag för det?

Total kostnad beräknas till ca 300.000 kr.
Som skolhuvudman väljer ni på vilken nivå ni vill stödja projektet, till exempel 10.000 kr, 50.000 kr – eller mer! Beroende på insats finns möjlighet till exempel att påverka upplägg, få tillgång till exklusiva seminarier eller föreläsningar mm. Kontakta oss för att få veta mer.

Kontaktuppgifter

Anette Jahnke, anette.jahnke@ifous.se, 0730-695695, eller

Karin Hermansson, karin.hermansson@ifous.se, 0760-334810

 

Ifous fokuserar är en analysfunktion som levererar konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget inom ett avgränsat område med relevans för skolhuvudmännens ledning och utveckling av verksamheten. Syftet är stimulera till samtal och handling kring drift och utveckling i huvudmannens verksamhet och ge underlag för välgrundade beslut. Arbetet utförs på uppdrag av skolhuvudmän och utgår från tillgänglig statistik, forsknings- och granskningsresultat som

fördjupas och sammanställs i en kort rapport. Se: https://www.ifous.se/ifous-fokuserar/