Aktuellt:

Framtidens vuxenutbildning

Vuxenutbildningen får en alltmer central plats för kompetensförsörjningen och för livslångt lärande. Forskning om vuxnas lärande är begränsad. De senaste årets distansundervisning har visat på möjligheter med också utmaningar såväl för lärares undervisning som deltagarnas lärande. Hur skapar och upprätthåller man sociala relationer i distansundervisning för vuxna? Hur bedömer man bäst kunskapsutveckling i den digitala miljön? Det är frågor som lyfts vid Ifous mötesplats 11 november.

Läs mer om tillfället här.

.

Den röda tråden – att få både kontinuitet och progression i grundskolans övergångar

Barnets väg genom skolsystemet är full av övergångar som kan vara både utvecklande och påfrestande. Hur kan man organisera för att få balans mellan progression och kontinuitet i övergångarna? Den 17 november bjuder Ifous in till ett digitalt frukostseminarium om att åstadkomma en röd tråd från förskola till skola, mellan grundskolans stadier och vidare till gymnasiet.

Läs mer om tillfället här.

.

Särskola

Den 8 december arrangeras Ifous mötesplats: Särskola där det finns möjlighet att få inblick i hur en forskningsbaserad verksamhetsutveckling skulle kunna realiseras. Under seminariet får du lyssna till Nina Klang, fil.dr i handikappvetenskap och docent i pedagogik vid Uppsala universitet och Daniel Östlund, Biträdande professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad.

.

.

Vad är Ifous mötesplatser?

Ifous mötesplatser är olika forum för lärande, erfarenhetsutbyte och nätverkande för dig som arbetar med Forskning och Utveckling (FoU) inom förskola och skola. Mötesplatserna genomförs som seminarier, workshops eller konferenser där kunskap, arbetssätt och erfarenhet delas och diskuteras. De är också ett forum för dialog där utmanande och nya frågor kan väckas och kanske bidra till ny kunskap och forskning.

På Ifous mötesplatser har du möjlighet att

  • möta forskare och andra nyckelaktörer inom skolväsendet
  • ta del av forskning och aktuella frågor som diskuteras i skolvärlden
  • ta del av resultat från Ifous olika FoU-insatser
  • få information om Ifous pågående och kommande insatser
  • delta i fördjupande samtal, byta erfarenheter och bygga nätverk
  • identifiera frågor och behov till Ifous framtida insatser

Mötesplatserna riktar sig till olika målgrupper bland Ifous medlemmar och anordnas på olika platser i landet. Både medlemmar och icke-medlemmar är välkomna. Som medlem har du ett rabatterat pris.

Har du frågor eller idéer och önskemål om Ifous Mötesplatser kontakta
Karin Hermansson, FoU-ansvarig
karin.hermansson@ifous.se
076-033 48 10

.