Aktuella mötesplatser:

 

Mötesplats Edtest talks – Rektors roll i valet av digitala lärresurser
En färsk studie från Swedish Edtest och Ifous visar bland annat på att rektorns roll i arbetet med att välja digitala lärresurser är splittrat och det delvis saknas en systematik.

Rektors arbete med skolutveckling är komplext och i och med den ökade digitaliseringen ökar komplexiteten. I en nyligen genomförd undersökning som fokuserats rektorns uppfattningar om att välja och värdera digitala lärresurser finns det spår av komplexiteten men även hur rektorer önskar bli stöttade framåt i deras arbete med digitaliseringen.

Vill du veta mer om resultaten från undersökningen och delta i samtal om rektors roll i arbetet med digitaliseringen anmäl dig då till Edtest Talks den 9 februari.

I samarbete med Atea och Swedish Edtech Industry genomfördes en telefonenkät under oktober-november 2022. Syftet var således att skapa ökad kunskap om rektorers roll gällande skolans digitalisering och tillgång till relevant material. 141 rektorer från grundskolan som gymnasieskolan svarade.

Agenda:
15:00 Välkomna!
– Presentation av enkäten, Anna Åkerfeldt, Ifous
– Samtal och frågor från deltagarna
– Vad är Swedish Edtest och vad är rektorns roll? Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry
– Släpp av rapport och vad händer nu? – erbjudande att delta i WS-serie
16:30 Avslut

Dag: 9 februari
Tid: 15.00-16.30
Plats: Digitalt, anmälan sker via länk
Pris: Kostnadsfritt

 

Edtest nätverksträff för lokala ambassadörer
Vi ger dig som är eller kommer att vara ansvarig för att sprida edtestarbetet på din skola eller hos din huvudman chansen att träffa andra och få våra bästa tips om hur arbetet kan organiseras.

Dag: 16 mars
Tid: 15.00-16.00
Plats: Digitalt, anmälan sker via länk
Pris: Kostnadsfritt

 

Edtest speedmatchning med lärare och bolag
Testande bolag presenterar sig och nyfikna lärare och huvudmän ges chansen att ta reda på vad bolagen vill testa och hur det matchar undervisningens behov.

Dag: 23 mars
Tid: 15.00-16.30
Plats: Digitalt, anmälan sker via länk
Pris: Kostnadsfritt

 

Mötesplats Edtest talks
Mer information kommer.

Dag: 14 juni
Tid: 15.00-16.30
Plats: Digitalt, anmälan sker via länk
Pris: Kostnadsfritt

 

 

Vad är Ifous mötesplatser?

Ifous mötesplatser är olika forum för lärande, erfarenhetsutbyte och nätverkande för dig som arbetar med Forskning och Utveckling (FoU) inom förskola och skola. Mötesplatserna genomförs som seminarier, workshops eller konferenser där kunskap, arbetssätt och erfarenhet delas och diskuteras. De är också ett forum för dialog där utmanande och nya frågor kan väckas och kanske bidra till ny kunskap och forskning.

På Ifous mötesplatser har du möjlighet att

  • möta forskare och andra nyckelaktörer inom skolväsendet
  • ta del av forskning och aktuella frågor som diskuteras i skolvärlden
  • ta del av resultat från Ifous olika FoU-insatser
  • få information om Ifous pågående och kommande insatser
  • delta i fördjupande samtal, byta erfarenheter och bygga nätverk
  • identifiera frågor och behov till Ifous framtida insatser

Mötesplatserna riktar sig till olika målgrupper bland Ifous medlemmar och anordnas på olika platser i landet. Både medlemmar och icke-medlemmar är välkomna. Som medlem har du ett rabatterat pris.

Har du frågor eller idéer och önskemål om Ifous Mötesplatser kontakta
Karin Hermansson, vd
karin.hermansson@ifous.se
076-033 48 10

 

 

 

 

.