Ifousbilagan utkommer två gånger om året och kommer som bilaga till forskningsmagasinet Skolporten. I bilagan finns fördjupande reportage, intervjuer och artiklar om Ifous verksamhet, inbjudningar till seminarier och mötesplatser samt information om kommande satsningar. Här nedan kan du läsa alla Ifous bilagor.

 

2019

 

Nr 1 2019

Ifousbilaga nr 1 2019

 

Ur innehållet:

 

 

 

 

 

2018

 

Nr 2 2018

Ifousbilaga nr 2 2018

 

Ur innehållet:

 • FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi och arbetet inom programmet presenteras.
 • Jenny Rosén, forskare Högskolan Dalarna, intervjuas om arbetet i sfi-programmet.
 • Intervju med Tomas Thorvaldsson, professor vid Chalmers tekniska högskola.
 • Reportage från Ifous seminarium i Almedalen.
 • Margareta Borg, förvaltningschef i Örebro kommun, intervjuas om kommunens FoU-arbete.
 • Marita Davidsson, som skrivit sin licentiatavhandling inom ramarna för FoU-programmet Små barns lärande intervjuas.

 

 

 

 

Ifousbilaga nr 1 2018

 

Nr 1 2018

Ur innehållet:

 

 

 

 

 

2017

 

Ifousbilaga nr 2 

Nr 2 2017

Ur innehållet:

 • FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer och arbetet som bedrivs inom ramarna för programmet presenteras.
 • Elisabeth Persson, universitetslektor vid Högskolan i Borås, en av forskarna i Inkluderande lärmiljöer intervjuas om arbetet i programmet.
 • Intervju med Jan-Eric Gustafsson, ordförande Skolkomissionen, senior professor Göteborgs universitet och del av Ifous vetenskapliga råd.
 • Reportage om Ifous seminarium i Visby under Almedalsveckan.
 • Intervju med Monika Diehl som disputerat inom ramen för FoU-programmet Entreprenöriellt lärande.
 • Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, intervjuas om vad det innebär att delta i ett FoU-program.

 

 

 

 

 

Ifousbilaga nr 1

Nr 1 2017

Ur innehållet: