Tid:              Tisdagen den 1 oktober 2019, kl 13.00 – 16.30
Plats:           Saturnus konferens, Hornsgatan 15 i Stockholm
Lokal:          Strömmen
Kartlänk:     https://goo.gl/maps/5WwUc1gBNep

 

 

Program

 

13.00           Välkomna, Marie-Hélène Ahnborg, VD Ifous

13.15            Ifous FoU-program – Hur fungerar det?. Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous

13.45            Framtidsval – Karriärvägledning för individ och samhälle, Mikaela Zelmerlööw,
……………….hvudsekreterare i vägledningsutredningen, SOU 2019:04

14.45            Kaffe

15.00           FoU-programmet Studie- och yrkesvägledning i samverkan, Marie-Hélène Ahnborg

15.30            Förväntningar inför eventuellt deltagande, Samtal mellan deltagarna

15.45            Var står vi nu och hur går vi vidare?, Karin Hermansson

16.00           Dagen avslutas

 

Här hittar du programmet i pdf: Program Infomöte SYV 191001

 

Anmälan sker till Emma Kreü.