Klicka på månaderna för fler händelser!

Oktober 2022


Ifous fokuserar – Immersiva teknologier

2022-10-04  08:30 - 09:30

Online  

Tänk er att kunna besöka otillgängliga platser och uppleva ställen som kanske är omöjliga att nå av ekonomiska, eller säkerhetsskäl eller som är svåra att undervisa om med traditionella undervisningsmetoder. Med stöd av immersiva teknologier öppnas möjligheterna upp för att besöka sådana otillgängliga platser som till exempel ett stålverk eller att lära sig svetsa eller att följa en brandmans arbete.

Immersiva teknologier har en potential inom utbildning som inte utnyttjas i dag. Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) är exempel på immersiva teknologier som innesluter individen i en virtuell eller förstärkt (augmented) verklighet. I samarbete med Framtidsfrön planerar Ifous att ta fram en kunskapsöversikt för att kartlägga hur immersiva teknologier används i dag inom utbildning och ge en riktning för framtida användning och fördjupad forskning.

Mötet behandlar följande punkter:

  • Vilka förväntningar har ni på kunskapsöversikten och har ni önskemål om specifikt fokus?
  • Vilka tänkbara forskare finns för genomförandet?
  • Hur ska dialogen under arbetets gång se ut?
  • Hur och när ska vi presentera resultaten?

Anmäl intresse till Anna Åkerfeldt, anna.akerfeldt@ifous.se

Läs mer här.

 


Leda Lärande

2022-10-11  08:30 - 17:00

Stockholm  

Ifous deltar på heldagskonferensen, Leda Lärande, med inriktning på hur vi skapar förutsättningar för lärande på våra skolor samt professionsutveckling i vid bemärkelse.

Här går det att läsa mer om konferensen: Konferensen Leda lärande | Pedagog Stockholm


Digital mötesplats: Förskola – Den gynnsamma introduktionen till förskolan på spåret

2022-10-18  08:00 - 09:30

Online  

Att omsorgsmiljön under barnets första år är avgörande för barnets vidare socioemotionella utveckling är väletablerad kunskap inom utvecklingspsykologin. Förskolan är en central omsorgsmiljö för barnen under dessa avgörande år, och introduktionen av barnet till förskolan är ett av de tillfällen där förskolepersonalens omsorgsuppgift blir särskilt viktig.

Docent Elia Psouni vid Lunds universitet leder ett forskningsprojekt som beskriver läget med introduktionsförfarandet och fördjupar sig i viktiga aspekter kring det. Utifrån tre studier berättar hon och doktoranden Martina Andersson Søe om viktiga resultat hittills.

Tid: 18 oktober, kl. 8.00 – 9.30
Plats: Digital mötesplats via Zoom (länk skickas ut till anmälda i god tid innan seminariet)

Pris: Kostnadsfritt för Ifousmedlemmar. Icke medlemmar: 295 kr (exkl. moms)
Vill du veta mer: Kontakta Henrik Hamilton tfn: 073 – 65 65 822, E-post: henrik.hamilton@ifous.se

Välkommen med din anmälan!
Anmäl dig på denna länk

 

Preliminärt program:

8.00 Välkomna
Henrik Hamilton (Ifous)

8.05 Den gynnsamma introduktionen till förskolan på spåret
Baserat på aktuella studieresultat från tre studier analyseras introduktionen till förskolan med fokus på samspelet mellan föräldrar, barn och förskolepersonal

Elia Psouni och Martina Andersson Søe (Lunds universitet)

8.55 Kort paus

9.00 Nätverkande och reflekterande
Digitala bikupor där ni får reflektera kring det som ni hört under föreläsningen

9.20 Frågor och avrundning
Frågestund med Elia Psouni och Martina Andersson Søe

9.30 Mötesplatsen avslutas