Kommande arrangemang

Februari 2023

Mötesplats Edtest talks – Rektors roll i valet av digitala lärresurser

2023-02-09  15:00 - 16:30

Online  

En färsk studie från Swedish Edtest och Ifous visar bland annat på att rektorns roll i arbetet med att välja digitala lärresurser är splittrat och det delvis saknas en systematik.

Rektors arbete med skolutveckling är komplext och i och med den ökade digitaliseringen ökar komplexiteten. I en nyligen genomförd undersökning som fokuserats rektorns uppfattningar om att välja och värdera digitala lärresurser finns det spår av komplexiteten men även hur rektorer önskar bli stöttade framåt i deras arbete med digitaliseringen.

Vill du veta mer om resultaten från undersökningen och delta i samtal om rektors roll i arbetet med digitaliseringen anmäl dig då till Edtest Talks den 9 februari.

I samarbete med Atea och Swedish Edtech Industry genomfördes en telefonenkät under oktober-november 2022. Syftet var således att skapa ökad kunskap om rektorers roll gällande skolans digitalisering och tillgång till relevant material. 141 rektorer från grundskolan som gymnasieskolan svarade.

Agenda:
15:00 Välkomna!
– Presentation av enkäten, Anna Åkerfeldt, Ifous
– Samtal och frågor från deltagarna
– Vad är Swedish Edtest och vad är rektorns roll? Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry
– Släpp av rapport och vad händer nu? – erbjudande att delta i WS-serie
16:30 Avslut

Dag: 9 februari
Tid: 15.00-16.30
Plats: Digitalt, anmälan sker via länk
Pris: Kostnadsfritt


Mars 2023

Edtest nätverksträff med lokala ambassadörer

2023-03-16  15:00 - 16:30

Online  

Vi ger dig som är eller kommer att vara ansvarig för att sprida edtestarbetet på din skola eller hos din huvudman chansen att träffa andra och få våra bästa tips om hur arbetet kan organiseras.

Dag: 16 mars
Tid: 15.00-16.00
Plats: Digitalt, anmälan sker via länk
Pris: Kostnadsfritt

Edtest speedmatchning med lärare och bolag

2023-03-23  15:00 - 16:30

Online  

Testande bolag presenterar sig och nyfikna lärare och huvudmän ges chansen att ta reda på vad bolagen vill testa och hur det matchar undervisningens behov.

Dag: 23 mars
Tid: 15.00-16.30
Plats: Digitalt, anmälan sker via länk
Pris: Kostnadsfritt


April 2023

Att välja och värdera digitala lärresurser – en forskningsbaserad metod

2023-04-20  00:00 - 00:00

Stockholm  

Lyssna på Anna Åkerfeldt, Ifous, på SETT:

Digitala läromedel, digitala lärresurser, digitala verktyg och en uppsjö av olika appar används i skolan och det kan upplevas som en djungel. Hur skall man veta att de har kvalitet och bidrar till det du vill åstadkomma med din undervisning? Swedish Edtest är Sveriges första nationella testarena för digital utbildningsteknologi och gör det möjligt för lärare, skolhuvudmän och edtechutvecklare att utveckla kvaliteten i digitala lärresurser samtidigt som den digitala kompetensen i skolan höjs. Testerna genomförs i verkliga undervisningssituationer med en systematisk metod som bygger på forskning och teorier om lärande. Testande lärare får en ökad digital kompetens och deras förmåga att kritiskt granska och värdera digitala lärresurser stärks.

Anna Åkerfeldt är forskaren bakom metodutvecklingen och hon kommer att beskriva hur man kan tänka och vilka frågor man skall ställa när man väljer sina digitala lärresurser.

 


Maj 2023

Mötesplats Hållbar förskola

2023-05-03  09:00 - 12:00

Online  

Mötesplats om Hållbar förskola.
Mer information om mötesplatsen kommer inom kort.

Tid: 3 maj 2023
Plats: digitalt via zoom
Pris: kostnadsfritt för medlemmar


Juni 2023

Datadrivet – från klassrummet till förvaltningsledning

2023-06-01  10:00 - 15:00

Online  

Torsdagen den 1 juni 2023 delar lärare, skolledare och forskare med sig av kunskap och erfarenheter av tre års samverkan i FoU-programmet Datadriven skolförbättring.

På förmiddagen ligger fokus på att använda data för att utveckla undervisningen och på eftermiddagen handlar det om datadrivet förbättringsarbete på ledningsnivå. Medverkar gör bland andra Jalal Nouri, professor i teknikstött lärande vid Stockholms universitet, som lett forskningsinsatsen i programmet och Anette Jahnke, forskare vid Göteborgs universitet och processledare på Ifous.

Seminariet sker digitalt i Zoom och som Ifousmedlem har du förstås rabatt på kostnaden.

Mer information och länk till anmälan kommer, men notera datumet redan nu!

Mötesplats Edtest talks

2023-06-14  15:00 - 16:30

Online  

Mer information kommer.

Dag: 14 juni
Tid: 15.00-16.30
Plats: Digitalt, anmälan sker via länk
Pris: Kostnadsfritt


Tidigare arrangemang

Februari 2023

Var med och ”klipp bandet” till DigiLis resurssida för fjärr- och distansundervisning!

2023-02-02  15:00 - 17:00

Online  

2019–2022 deltog åtta huvudmän och forskare i FoU-programmet, Digitala lärmiljöer. Likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning (DigiLi). Syftet var att vidareutveckla fjärr- och distansundervisningens didaktik och utveckla lärarrollen i digitala miljöer för att stödja elevernas kunskapsutveckling och genom det stärka skolhuvudmäns förmåga att erbjuda fjärr- och distansundervisning av god kvalitet och i förlängningen bidra till en mer likvärdig utbildning.

Under åren har deltagarna på olika sätt arbetat med att utveckla fjärr- och distansundervisningen och även dokumenterat, presenterat och delat erfarenheter med varandra. Utvecklingsarbetet har genererat över 50 resurser såsom artiklar, texter och videoföreläsning. Delar av det rika materialet som producerats under programmet vill vi nu dela med oss av. Detta görs genom webbsida som kommer vara öppen för alla som är intresserade av att utveckla sin fjärr- och distansundervisningen. Under seminariet kommer du att få ta del av föreläsningar från såväl forskare som praktiker. Var med och ”klipp bandet” med oss!

Program
15:00 Välkomna! Mats Lundström, Värmdö kommun
15:10 Om FoU-programmet: DigiLi, Anna Åkerfeldt, Ifous
15:30 Deltagare från programmet berättar om sina erfarenheter och var de står nu.
16:00 Bensträckare
16:15 Fjärr- och distansundervisningens organisation och spaning framåt, Charlotta Hilli, Åbo Akademi
16:45 Presentation och lansering av resurssidan, Anna Åkerfeldt, Ifous
17:00 Mötesplatsen avslutas

Dag: 2 februari
Tid: 15:00-17:00
Plats Digitalt, anmälan sker via länk
Pris: Kostnadsfritt


Januari 2023

Digitalt planeringsmöte för det kommande FoU-programmet Fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse

2023-01-17  09:00 - 12:00

Online  

Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan genom att stimulera elevernas utveckling och lärande. Fritidshemmet ska även kompensera för skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning. Genom att öka kunskapen om fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag kan undervisningen på fritids bidra till elevers måluppfyllelse.

Nu följer vi upp erfarenheter och kunskaper från FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag med att sätta fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag i fokus.

Programmets start planeras till höstterminen 2023.

Dag: 17 januari
Tid: 09.00-12.00
Plats: Digitalt, anmälan sker till: andreas.jacobsson@ifous.se

Läs mer om programmet här.

Edtest nätverksträff med lokala ambassadörer

2023-01-12  15:00 - 16:00

Online  

Vi ger dig som är eller kommer att vara ansvarig för att sprida edtestarbetet på din skola eller hos din huvudman chansen att träffa andra och få våra bästa tips om hur arbetet kan organiseras.

Dag: 12 januari
Tid: 15.00-16.00
Plats: Digitalt, anmälan sker via länk
Pris: Kostnadsfritt


December 2022

Edtest Talks

2022-12-07  15:00 - 16:30

Online  

Det har vi lärt oss av höstens tester. Kunskaps- och erfarenhetsbyte mellan testande lärare och edtechbolag.

 

Läs mer om Edtest här.

Anmäl dig till Edtest Talks den 7 december här.


November 2022

Edtech – Hur vet vi vad som funkar?

2022-11-15  15:00 - 16:30

Online  

Varmt välkommen till EdtestTalks på temat evidens och hur vi kan veta att Edtech funkar.

Du får chansen att lyssna till ett samtal mellan Italo Masiello, professor i Edtech, Linnéuniversitet, Alison Clark-Wilson, professor University College of London och Anna Åkerfeldt, forskare i didaktik och digitala lärresurser, Stockholms universitet och Ifous.

Efter samtalet reflekterar vi tillsammans kring våra erfarenheter av att utveckla och arbeta med digitala lärresurser.

Plats: Digitalt, anmälan sker via länk

Pris: Kostnadsfritt

Pedagogisk utvärdering av skolmiljöer

2022-11-14  13:30 - 15:30

Online  

Många nya skolor byggs och ska byggas runtom i Sverige. I många av dessa skolor prövas nya sätt att utforma lokalerna. Men hur bygger man moderna skolor på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet? Och hur fungerar nybyggda skolor ur verksamhetens perspektiv?

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har i samverkan med Högskolan i Gävle genomfört en utvärdering av fyra nybyggda skolor. Utvärderingens syfte är att förbättra förvaltningen i sin roll som beställare, men också att testa gåturer som en metod för systematisk erfarenhetsåterföring i vid lokalprojekt.

Vid detta digitala seminarium presenteras och diskuteras den rapport som utvärderingen resulterat i. Rapporten har författats tillsammans med Jan Grannäs (docent och universitetslektor  i didaktik) och Anneli Frelin (professor i didaktik) från Högskolan i Gävle och båda deltar i presentationen. Dessutom kommer rapporten att diskuteras i en panel bestående av bland annat arkitekt, skolledare och representant för fastighetsägare.

Tid och plats
Dag: 14 november
Tid: 13.30-15.30
Plats: Digitalt, anmälan sker via länk.
Pris: Kostnadsfritt

Mer information om seminariet kan du hitta här.

 

Digital mötesplats: Hur kan fritidshemmet bidra till elevers måluppfyllnad?

2022-11-11  08:30 - 10:00

Online  

Mötesplatsen hålls via Zoom (länk till registrering i verktyget skickas ut veckan innan).

 
Välkommen till ett frukostseminarium baserat på kunskaper och erfarenheter från FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag 2019-2022.
 

Seminariet vänder sig till pedagoger, rektorer och förvaltningspersonal med intresse för fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Vid tillfället presenteras forskningsresultat som tagits fram inom ramen för Ifous avslutade FoU-program Fritidshemmets pedagogiska uppdrag (https://www.ifous.se/fritidshemmets-pedagogiska-uppdrag/).

Dessutom kommer resultaten att diskuteras med utgångspunkt i hur fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag skulle kunna bidra till elevers måluppfyllelse.

Vi kommer även kort att informera om Ifous nya satsning på fritidshemmet: Fritidshemmets bidrag till elevers ökade måluppfyllelse (https://www.ifous.se/fritidshemmets-bidrag-till-elevers-maluppfyllelse/)

Pris:
Ifous medlemmar: kostnadsfritt
Icke Ifous medlemmar: 395 kr (exkl moms)
Välkommen med din anmälan!

Lärarnas forskningskonferens

2022-11-01  08:00 - 17:00

Södertälje  

Ifous deltar på Lärarnas forskningskonferens som i år arrangeras i Södertälje den 1 november.
Läs om programmet här:

https://pedagog.stockholm/undervisning-och-larande/forsknings-och-utvecklingsprojekt/lararnas-forskningskonferens/


Oktober 2022

Leda Lärande

2022-10-11  08:30 - 17:00

Stockholm  

Ifous deltar på heldagskonferensen, Leda Lärande, med inriktning på hur vi skapar förutsättningar för lärande på våra skolor samt professionsutveckling i vid bemärkelse.

Här går det att läsa mer om konferensen: Konferensen Leda lärande | Pedagog Stockholm


September 2022

Edtest – digital speedmatchning

2022-09-29  15:00 - 16:30

Online  

Digital speedmatchning – lärare och edtechbolag får chansen att mötas och förstå varandras behov och hitta sina tester.
Ett test med oss börjar med att en lärare blir nyfiken på att testa en digital lärresurs. Därför ordnar vi digitala speedmatchningar där bolag och lärare kan träffas och ställa frågor till oss.

 

Läs mer om Edtest här.

Anmäl dig till utbildningen här.


Ladda mer