Delningsseminarium: Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning

Start:  2022-03-29  13:00
Slut: 2022-03-30 16:30

Plats: Online  

Den 29-30 mars 2022 presenterar deltagarna i FoU-programmet, DigiLi – Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning sina erfarenheter och kunskaper om att undervisa och organisera för fjärr- och distansundervisning. Forskarna som arbetat i samverkan med deltagarna kommer även att presentera resultaten från forskningsinsatserna.
Läs mer om seminariet.