Digitalt informationsmöte: Datadriven samverkan för elevers framtidsval 

Start:  2020-06-17  09:00
Slut: 12:00

Plats: Online  

Detta är ett ett-årigt utvecklingsprojekt i samarbete med forskare från Chalmers tekniska högskola. Det riktar sig till skolhuvudmän som har någon form av stödmodell för samverkan mellan skola och arbetsliv och som vill få den modellen utvecklad och beprövad. Mötet är till för skolhuvudmän med intresse av att delta i projektet.