Digitalt informationsmöte om ny FoU-satsning

Start:  2022-08-29  10:00
Slut: 11:30

Plats: Online  

Digitalt informationsmöte om ny FoU satsning: Fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse

 


Kommande händelser

Ifous mötesplats: Edtest

2022-08-30 , Online  

Digitalt planeringsmöte för det kommande FoU-programmet

2023-01-17 , Online