Digitalt planeringsmöte för det kommande FoU-programmet

Start:  2023-01-17  09:00
Slut: 12:00

Plats: Online  

Digitalt planeringsmöte för det kommande FoU-programmet Fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse

 


Kommande händelser

Edtest – digital speedmatchning

2022-09-29 , Online  

Ifous fokuserar – Immersiva teknologier

2022-10-04 , Online  

Digital mötesplats: Förskola – Den gynnsamma introduktionen till förskolan på spåret

2022-10-18 , Online  

Digital mötesplats: Hur kan fritidshemmet bidra till elevers måluppfyllnad?

2022-11-11 , Online  

Edtest Talks

2022-12-07 , Online