Digital mötesplats: Förskola – Den gynnsamma introduktionen till förskolan på spåret

Start:  2022-10-18  08:00
Slut: 09:30

Plats: Online  

Att omsorgsmiljön under barnets första år är avgörande för barnets vidare socioemotionella utveckling är väletablerad kunskap inom utvecklingspsykologin. Förskolan är en central omsorgsmiljö för barnen under dessa avgörande år, och introduktionen av barnet till förskolan är ett av de tillfällen där förskolepersonalens omsorgsuppgift blir särskilt viktig.

Docent Elia Psouni vid Lunds universitet leder ett forskningsprojekt som beskriver läget med introduktionsförfarandet och fördjupar sig i viktiga aspekter kring det. Utifrån tre studier berättar hon och doktoranden Martina Andersson Søe om viktiga resultat hittills.

Tid: 18 oktober, kl. 8.00 – 9.30
Plats: Digital mötesplats via Zoom (länk skickas ut till anmälda i god tid innan seminariet)

Pris: Kostnadsfritt för Ifousmedlemmar. Icke medlemmar: 295 kr (exkl. moms)
Vill du veta mer: Kontakta Henrik Hamilton tfn: 073 – 65 65 822, E-post: henrik.hamilton@ifous.se

Välkommen med din anmälan!
Anmäl dig på denna länk

 

Preliminärt program:

8.00 Välkomna
Henrik Hamilton (Ifous)

8.05 Den gynnsamma introduktionen till förskolan på spåret
Baserat på aktuella studieresultat från tre studier analyseras introduktionen till förskolan med fokus på samspelet mellan föräldrar, barn och förskolepersonal

Elia Psouni och Martina Andersson Søe (Lunds universitet)

8.55 Kort paus

9.00 Nätverkande och reflekterande
Digitala bikupor där ni får reflektera kring det som ni hört under föreläsningen

9.20 Frågor och avrundning
Frågestund med Elia Psouni och Martina Andersson Søe

9.30 Mötesplatsen avslutas

 


Kommande händelser

Digital mötesplats: Hur kan fritidshemmet bidra till elevers måluppfyllnad?

2022-11-11 , Online  

Edtech – Hur vet vi vad som funkar?

2022-11-15 , Online  

Edtest Talks

2022-12-07 , Online  

Digitalt planeringsmöte för det kommande FoU-programmet

2023-01-17 , Online  

Save the date! Datadrivet – från klassrummet till förvaltningsledning

2023-06-01 , Online