Förutsättningar för nyanlända elevers lärande

Start:  2020-03-30  07:58
Slut: 07:58

Den 6 april arrangeras planeringsmöte för FoU-programmet Förutsättningar för nyanlända elevers lärande där samtal om forskningsupplägget hålls.  På plats kommer representanter från utvalda lärosäten att presentera sina tankar och föra diskussioner med de medverkande medlemmarna.