Ledarseminarium: Inkluderande lärmiljöer

Start:  2020-09-25  03:56
Slut: 03:56

Seminarium för alla skolledare som deltar i FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer.

 

Läs mer om Inkluderande lärmiljöer här.