Ledarseminarium: Inkluderande lärmiljöer

Start:  2023-01-30  01:18
Slut: 01:18

Seminarium för alla skolledare som deltar i FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer.

 

Läs mer om Inkluderande lärmiljöer här.