Mötesplats: Språkutvecklande arbetssätt

Start:  2020-09-08  08:30
Slut: 17:00

Plats: Online   Stockholm  

Var? Piperska muren, Scheelegatan 14, 112 28 Stockholm, alternativt online
Medverkar gör: Lill Langelotz (Högskolan i Borås), Ulrika Jepson Wigg (Mälardalens högskola), Jenny Rosén (Stockholms universitet) samt praktiker från Ifous FoU-program.

Mötesplatsen kommer att arrangeras antingen på plats eller digitalt, beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid tillfället

Läs mer om tillfället. 


Kommande händelser

Seminarium 3: Så främjar vi skolnärvaron hos barn som har föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa

2020-04-16 , Stockholm  

Digitalt planeringsmöte: Undervisningsintegrerad vägledning

2020-06-17 , Online  

Programmering i undervisningen - vad, hur, när och varför?

2020-11-04 , Stockholm