Seminarium: Leda för kvalité och likvärdighet

Start:  2021-09-18  01:04
Slut: 01:04

Plats: Stockholm  

Inför det kommande FoU-programmet Leda för kvalité och likvärdighet arrangeras ett seminarium för intresserade skolhuvudmän.
Tid: 31 januari 2017, kl 13-16
Plats: Stockholm
Målgrupp: skolchefer, verksamhetschefer, områdeschefer
Medverkande: Per-Erik Ellström, professor i Linköping, Agneta Gatel, fil. lic., Anette Jahnke
Anmälan och information om programmet: anette.jahnke@ifous.se

 

Mer information om FoU-satsningen hittar du här.