Styrgruppsmöte FundiF

Start:  2018-11-15  12:00
Slut: 2018-05-17 17:00

Styrgruppen för FoU-programmet ”Flerstämmig undervisning i förskolan” möts och diskuterar framsteg i programmet.


Kommande händelser

Att välja och värdera digitala lärresurser – en forskningsbaserad metod

2023-04-20 , Stockholm