Styrgruppsmöte Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Start:  2018-09-05  09:00
Slut: 12:00

Styrgruppen för FoU-programmet ”Språkutvecklande arbetssätt inom sfi” träffas och diskuterar framsteg inom programmet.


Kommande händelser

Att välja och värdera digitala lärresurser – en forskningsbaserad metod

2023-04-20 , Stockholm